เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
avatar
พัน.พัฒนา ๔


 ๑. เราทหารทุกเหล่า ประชาราษฎร์ทุกคน รักและเทิดทูน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวง          รัชกาลที่ ๑๐ ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน

๒. เราจะทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ของเรา
๓. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 
๔. เราจะยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๕. รักไทย หวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน 
๖. หากเราเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 
๗. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
๘. พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ 
๙. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 
๑๐. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญนิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล 
๑๑. รวมใจภักดี รัก ในหลวง 
๑๒. เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์ 
๑๓. ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย 
๑๔. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 
๑๕. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 ผู้ตั้งกระทู้ พัน.พัฒนา ๔ :: วันที่ลงประกาศ 2018-07-17 08:41:39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4145264)
avatar
gtp

 ดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน 

ผู้แสดงความคิดเห็น gtp วันที่ตอบ 2018-11-08 08:54:54


ความคิดเห็นที่ 2 (4145266)
avatar
gtp

 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น gtp วันที่ตอบ 2018-11-08 08:55:50


ความคิดเห็นที่ 3 (4148034)
avatar
gtp

 จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป 

ผู้แสดงความคิดเห็น gtp วันที่ตอบ 2018-11-27 10:22:43


ความคิดเห็นที่ 4 (4149093)
avatar
gtp

 ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล 

ผู้แสดงความคิดเห็น gtp วันที่ตอบ 2018-12-04 10:15:59


ความคิดเห็นที่ 5 (4149095)
avatar
gtp

 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น gtp วันที่ตอบ 2018-12-04 10:16:59


ความคิดเห็นที่ 6 (4149377)
avatar
ccc

 พ่อหลวง คือ พ่อเรา 

พ่อหลวง คือ ผู้ให้ 
พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ccc วันที่ตอบ 2018-12-06 11:04:21


ความคิดเห็นที่ 7 (4149378)
avatar
ccc

 ในหลวง คือ พ่อของแผ่นดิน 

 พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น ccc วันที่ตอบ 2018-12-06 11:05:22


ความคิดเห็นที่ 8 (4149380)
avatar
ccc

 จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป 

ผู้แสดงความคิดเห็น ccc วันที่ตอบ 2018-12-06 11:09:02


ความคิดเห็นที่ 9 (4150311)
avatar
ff

 รวมใจภักดิ์รักในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น ff วันที่ตอบ 2018-12-13 09:42:17


ความคิดเห็นที่ 10 (4150312)
avatar
ff

 พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

ผู้แสดงความคิดเห็น ff วันที่ตอบ 2018-12-13 09:42:43


ความคิดเห็นที่ 11 (4150313)
avatar
ff

 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ff วันที่ตอบ 2018-12-13 09:43:48


ความคิดเห็นที่ 12 (4150483)
avatar
ooo

 พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม 

ผู้แสดงความคิดเห็น ooo วันที่ตอบ 2018-12-14 08:42:04


ความคิดเห็นที่ 13 (4150485)
avatar
ooo

 ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น ooo วันที่ตอบ 2018-12-14 08:43:48


ความคิดเห็นที่ 14 (4150982)
avatar
kk

 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น kk วันที่ตอบ 2018-12-18 07:53:05


ความคิดเห็นที่ 15 (4150983)
avatar
kk

 รวมใจ รัก ในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น kk วันที่ตอบ 2018-12-18 07:53:31


ความคิดเห็นที่ 16 (4151168)
avatar
bb

 รวมใจ รัก ในหลวง

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2018-12-19 08:03:08


ความคิดเห็นที่ 17 (4151170)
avatar
bb

 ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2018-12-19 08:03:50


ความคิดเห็นที่ 18 (4151171)
avatar
bb

 พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2018-12-19 08:04:16


ความคิดเห็นที่ 19 (4151377)
avatar
aaa

 ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ผู้แสดงความคิดเห็น aaa วันที่ตอบ 2018-12-20 09:53:46


ความคิดเห็นที่ 20 (4152968)
avatar
bb

 ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2019-01-03 10:32:15


ความคิดเห็นที่ 21 (4152969)
avatar
bb

 ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม 

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2019-01-03 10:32:49


ความคิดเห็นที่ 22 (4152970)
avatar
bb

 ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย 

ผู้แสดงความคิดเห็น bb วันที่ตอบ 2019-01-03 10:35:36


ความคิดเห็นที่ 23 (4153129)
avatar
ppp

  ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

ผู้แสดงความคิดเห็น ppp วันที่ตอบ 2019-01-04 09:41:02


ความคิดเห็นที่ 24 (4154816)
avatar
ccc

 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ผู้แสดงความคิดเห็น ccc วันที่ตอบ 2019-01-16 09:43:19


ความคิดเห็นที่ 25 (4156107)
avatar
กกบ.มทบ.๑๖

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้แสดงความคิดเห็น กกบ.มทบ.๑๖ วันที่ตอบ 2019-01-23 13:40:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.