ผบ.ทสส.รับฟังบรรยายสรุป article

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาและแผนการปฏิบัติงานของ รร.ทหาร (รร.ผท.ทหาร ผท.ทหาร  รร.ตท.สปท.  และ รร.ชท.สปท.) เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.