ReadyPlanet.com
คณะ วปอ.เวียดนาม article

 เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑  พลโท Tran Viet Khoa  President of National Defence Academy of Vietnam นำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๘ นาย เข้าเยี่ยมคำนับผู้แทน ผอ.วปอ.สปท. รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.สปท. เรื่อง "การจัดการศึกษาของ วปอ."  ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.