คณะ วปอ.เวียดนาม article

 เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑  พลโท Tran Viet Khoa  President of National Defence Academy of Vietnam นำคณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๘ นาย เข้าเยี่ยมคำนับผู้แทน ผอ.วปอ.สปท. รวมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปจาก วปอ.สปท. เรื่อง "การจัดการศึกษาของ วปอ."  ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท.

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.