พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลโทปริพัฒน์  ผลาสินธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ หลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๒๑ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.