เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ article

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำโดย พลโทปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๘๗ รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.