กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ article

 

 กำหนดการรับฟังการชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 
ข่าวประกาศ ข่าวสำคัญ

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.