ReadyPlanet.com
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบ 64 ปี article

  วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบ 64 ปี

           เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบ 64 ปี โดยมี พล.อ. วีระชัย อินทุโศภน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร ณ อาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

คลิกเพื่อชมวิดีโอ


ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม

 

คืนสู่เหย้า วปอ.64 ปี ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.