ReadyPlanet.com
พิธีมอบทุนการศึกษา article

 เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ วปอ.สปท. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑๒๑ อาคารทำการ วปอ.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.