ReadyPlanet.com
พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ article

พล.ท. พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ หลักสูตรบุคลากรทางลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ ๘๘๖ แก่นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.