ReadyPlanet.com
ประชุมสภา วปอ. article

 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔๐๐ น. พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองประธานสภา วปอ. เป็นผู้แทนรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงกลาโหม/ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๓ ณ ห้องประชุม ๑๔๑ วปอ.สปท. และแบบออนไลน์ เพื่อพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่น อนุมัติจบการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๓ และอนุมัติโครงการการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๔
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.