คณะ NDU เกาหลีใต้เยี่ยมชม วปอ.

เมื่อ ๒๗ ก.ย.๕๔ เวลา ๑๔๐๐ - ๑๖๐๐ คณะนักศึกษา Korea National Defense University (KNDU) โดยมี Professor Choi Jong Chul หัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายทหารชั้นยศ พ.อ. พลเรือน และ ผชท.เกาหลีใต้/กรุงเทพ รวม ๑๘ คน  เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.สปท. และ ผอ.วปอ.สปท. ในการนี้ขอรับฟังการบรรยายเรื่อง Thailand Strategy Outlook 2011 จาก ศศย.สปท.ด้วย

ที่มา : งานเตรียมการ กพศ.วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.