นศ.วปอ.๒๕๕๔ รับฟังคำชี้แจง article

 เมื่อ ๒๒ ก.ย.๕๔ ที่ผ่านมา นศ.วปอ.๒๕๕๔ (วปอ.๕๔ และ ปรอ.๒๔) ได้เข้ารับฟังคำชี้แจง ณ วปอ.สปท. มีผู้เข้ารับฟังกว่า ๒๒๐ คน จากจำนวน ๒๒๔ คน มีการปฏิบัติทางธุรการอาทิ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การสแกนลายนิ้วมือเครื่องบันทึกเวลาเรียน การวัดตัวตัดแจ๊กเก็ตสูท การถ่ายรูปบัตร รปภ. การเปิดบัญชีธนาคาร

จากนั้นยังได้รับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษาจาก พล.ต.ดุษฎี  รามสมภพ รอง ผอ.วปอ.สปท.(๑) ซึ่งรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ และ พล.ต.ศักดา  แสงสนิท รอง ผอ.วปอ.สปท.(๒) ซึ่งรับผิดชอบฝ่ายบริหาร เนื้อหาที่ชี้แจงประกอบด้วยแนวทางการเข้ารับการศึกษา ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ หลังจากนั้น พล.ท.ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ ผอ.วปอ.สปท.ได้กรุณาแนะนำประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย ความหมายของเครื่องเหมายรัฏฐาภิรักษ์ เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านทราบภาระหน้าที่ ในการใช้ชีวิต ๑ ปีในสถาบัน และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมของรุ่น

ที่มา : กพศ.วปอ.(๒๕ ก.ย.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.