งานเลี้ยงต้อนรับ นศ.วปอ.๒๕๕๔

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๕๔ นศ.วปอ.๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร วปอ.รุ่น ๕๔ และ ปรอ.รุ่น ๒๔  รายงานตัวเข้ารับการศึกษา ได้รับการต้อนรับจากพี่ๆ วปอ.๒๕๕๓ ทั้งสิบหมู่ลูกเสือ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเองอย่างยิ่ง

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ. (๗ ต.ค.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.