สอนอย่างไรให้คิดเป็น

ppt.ดร.ชาติ  แจ่มนุช (บรรยายนำ การสัมมนาวิชการ หัวข้อ "พัฒนาความสามารถในการคิด เปลี่ยนชีวิตเยาวชนไทย" ณ ห้องบรรยาย ปรอ. 9/11/53)ท่านสามารถ load ได้ตามนี้นะคะthink!.pdf
งานกองการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา

การสัมมนาวิชาการครั้งที่ ๑ ผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยและแนวทางการฟื้นฟู
กำหนดการลูกเสือ วปอ.๒๕๕๔
ไฟล์บรรยายวิชา กศส.รับผิดชอบ
การผูกเนคไทแบบต่างๆ
แนวทางการกินเพื่อสุขภาพTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.