ประมวลภาพการดูกิจการภาคปฐมนิเทศของ นศ.วปอ.๒๕๕๔

ครั้งแรกของการดูงานของนักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด้วย วปอ.รุ่น ๕๔ และ ปรอ.รุ่น ๒๔ เป็นกิจกรรมในภาคปฐมนิเทศโดยจัดนักศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และ กลุ่มนักธุรกิจเอกชน แยกกันเดินทางไปดูกิจการหน่วยงานในพื้นที่ กทม. อาทิ กองบัญชาการกองท้พไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริ (ศปร.) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ธนาคารแห่งประเทศไทยฯ 

 

 

 

 

ขอบคุณภาพจากแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองอำนวยการ วปอ.สปท.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.