กิจกรรมถนนรวมพล คนรักสุขภาพ

วปอ.ร่วมกับ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.กรุงเทพ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ สธ.  รพ.ภาษีเจริญ และบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ  "ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ Healthy Avenue" เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๔

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ข้าราชการได้รับการตรวจสุขภาพอาทิ ตรวจวัดความดันโลหิตสูง เจาะเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวาน ไว้รัสตับอักเสบบี ระดับไขมันในเลือด ระดับฮอร์โมนเพศชาย มะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจสุขภาพช่องปาก ประเมินความเสี่ยงโรคสมองเสื่อม ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัด ๒๐๐๙ - ๒๐๑๐ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดมวลกระดูก ตรวจประเมินสุขภาพตา ตรวจคลื่นหัวใจ (EKG) ตรวจสุขภาพผิวและความงาม และรับคำปรึกษาทางสุขภาพจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ โดยจัดการบรรยายในหลายหัวข้ออาทิ  การดูแลสุขภาพองค์รวม กลยุทธ์ป้องกัน รักษา มหันตภัย ๖ โรคร้าย ยุทธศาสตร์ วปอ.๕๔ และ ปรอ.๒๔ กระชุ่มกระชวย (สวย-แข็ง-เก่ง-ดี) โดย พลต.นพ. สกล  เอี่ยมตระกูล และ พล.ต.นพ. สายันห์  สวัสดิ์ศรี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ.(๑๙ ต.ค.๕๔)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.