ไฟล์บรรยายรับคณะ NDU จีน

ไฟล์บรรยาย : Thailand's Defence Policy.pdf  และ Regional Security Situation.pdf

ขอบคุณข้อมูลจาก กองนโยบายและแผนกลาโหม
งานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.