ReadyPlanet.com
dot dot
เครื่องแต่งกายชุดปกติขาว นศ.วปอ.(นักธุรกิจเอกชน,นักการเมือง)

    

ที่มา : คณะทำงานสารสนเทศ ฯ (๓๐ พ.ย.๕๔)
งานกองอำนวยการ

รวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
กีฬาฮาเฮและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
รวมคำสั่งปรับย้ายเริ่ม ต.ค.๕๔
หนังสือแนะนำ
5 ส
กำเนิดซานตาครอส
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
แบบร่างโครงการพัฒนาบุคคลากร
สมรรถนะหลัก(Core Competency)
การวิเคราะห์งาน(Job Analysis)
จัดโต๊ะทำงานตามฮวงจุ๊ยระบบจัดการศึกษา [เฉพาะศิษย์ วปอ.และคณาจารย์]
ระบบ Mil-Doc ผ่านเครือข่าย บก.ทท.
ระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ทางทหาร
การจัดการความรู้ วปอ.
bulletติดต่อฝ่ายสนับสนุนไอที
dot
dot
dot
dot


Follow me >>>


TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.

  เกี่ยวกับเรา/About us
VDO Presentation
ประวัติ
วิสัยทัศน์
เครื่องหมายรัฏฐาภิรักษ์
ผังการจัด
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
อดีตผู้บังคับบัญชา
งานวิชาการ/Academic Papers
ยุทธศาสตร์ชาติ
สัมมนาวิชาการ ๖ สถาบัน
บทความวิชาการ
บทคัดย่อเอกสารวิจัย
ผลการสัมมนา
ผลการถกแถลง
กระดานข่าว/เว็ปบอร์ด
ห้องรับแขก
ห้องกาแฟ
ห้องพักอาจารย์

สารสนเทศ/NDC Info
กำหนดการศึกษา
ข้อมูลเพื่อนักศึกษา
เอกสารการบรรยาย
การประเมินต่างๆ
เอกสารการเดินทาง
การทำรายงาน
การทำเอกสารวิจัย

ติดต่อ/Contact Us
ที่อยู่ Address
หมายเลขโทรศัพท์
แผนที่ Map
Facebook
Twitter

 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
Address : 64 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Tel : 0 2691 9341-5 Fax : 0 2276 2111 Email : info@thaindc.org Website : http://www.thaindc.org