เครื่องแต่งกายชุดปกติขาว นศ.วปอ.(นักธุรกิจเอกชน,นักการเมือง)

    

ที่มา : คณะทำงานสารสนเทศ ฯ (๓๐ พ.ย.๕๔)
งานกองอำนวยการ

รวมหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
กีฬาฮาเฮและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
รวมคำสั่งปรับย้ายเริ่ม ต.ค.๕๔
หนังสือแนะนำ
5 ส
กำเนิดซานตาครอส
องค์กรแห่งการเรียนรู้
คู่มือป้องกันการเกิดอัคคีภัย
แบบร่างโครงการพัฒนาบุคคลากร
สมรรถนะหลัก(Core Competency)
การวิเคราะห์งาน(Job Analysis)
จัดโต๊ะทำงานตามฮวงจุ๊ยTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.