การรับสม้ัคร หลักสูตร วปม.5 (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เ้ิปิดรับสมัครข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ(หรือพนักงานองค์การมหาชน) นักธุรกิจ นักการมือง และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ ๕ ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๓ กุมภาพันธ์ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ โดยจะมีหนังสือถึงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานตั้งแต่ ๔ ม.ค.๕๕ เป็นต้นไป  แต่สำหรับนักธุรกิจเอกชน และบุคคลทั่วไป สามารถติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครได้ทางเวปไซด์  

กำหนดส่งใบสมัครใน ๑๓ ม.ค.๕๕ จากนั้นจะเป็นกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการ โปรดติดตามประกาศรายชื่อทางเวปไซด์ และหนังสือถึงต้นสังกัด

ห้วงเวลาศึกษา ตั้งแต่ ๑๓ ก.พ. - ๒๐ ก.ย.๕๕ 

และเพื่อให้การเตรียมเอกสารเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นแนวทางเดียวกัน วิทยาัีลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสม้ัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปม.5 ให้ผู้สนใจได้ดาวโหลดไปใช้งานได้

 
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตร วปม.5 มีดังนี้  

ลำดับ ชื่อเอกสาร PDF Word 
1 คุณสมบัติ  คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
2 คำแนะนำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
3 แบบฟอร์มใบประวัติ (ใบสมัคร) คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
4 เอกสารที่ใช้ประกอบฯ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
5 ใบ รปภ.๔ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
6 คำยินยอมจากผู้บังคับบัญชา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่

 อัพเดทข้อมูลไฟล์เอกสาร ขึ้นเวปไซด์เมื่อ ๔ ม.ค.๕๕ 

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๓๐ ธ.ค.๕๔)

+++++ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตามแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ +++++ 
เพื่อได้รับข้อมูลแล้ว จะตอบกลับในโอกาสแรกชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดงานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.