การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทสส.

 

เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ พลเอกธนะศักดิ์   ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กรุณาให้เกียรติไปบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ ประกอบด้วย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่่ ๕๔ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๒๔ หลังการบรรยายได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักศึกษาด้วย

 
   
ขอบคุณภาพจากแผนกเครื่องช่วยการศึกษา กองอำนวยการ วปอ.ฯ (๑๗ ม.ค.๕๕)

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.