การประกาศรายชื่อ วปม.5

 

เนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่าง การขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าัรับการศึกษาหลักสูตร วปม.5 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ขอเลื่อนการรายงานตัว

จากเดิม      ในวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๕ 

เปลี่ยนเป็น ระหว่าง ๒๓ - ๒๙ ก.พ.๕๕ ส่วนจะเป็นวันใด จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษาฯ (๑๐ ก.พ.๕๕)

ท่านที่มีรายชื่อได้เข้ารับการศึกษา จะได้รับการติดต่อกลับ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แบบฟอร์มด้านล่างนี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.