แจ้ง นศ.ตอบแบบตอบรับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ๓๑ ก.ค.๕๕

 ศิษย์เก่าท่านใดที่ตอบแบบตอบรับทาง e-Form นี้แล้ว ไม่ต้องแจ้งทาง Fax หรือทาง ไปรษณีย์ ซื้ำ้าอีก

เจ้าหน้าที่จะเมลล์ตอบกลับเพื่อยืนยันว่า ทาง วปอ.ฯ ได้รับแบบตอบรับของท่านแล้วต่อไป


ยศ ชื่อ - นามสกล :  *
ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :  *
หลักสูตร : วปอ.
ปรอ.
วปม.
รุ่นที่ :
สามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่ : เข้าร่วมพิธีได้
ไม่สามารถเข้าร่วมพิธี
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรุณาระบุเหตุผล
:ภาพสไลด์บทนำ : พระบรมราโชวาท / ประชาสัมพันธ์

เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้า วปอ.๕๗ ปี
ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.2555
ฝากโค๊ตรูป วปม.๕ แต่ละท่านTNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.