รายละเอียดงานพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร
ใน ๓๑ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร (รับจากพระหัตถ์ทุกคน)

ประมาณต้นเดือน พ.ค.๕๕  วปอ.จะมีหนังสือเรียนผู้สำเร็จการศึกษาทั้ง ๖ หลักสูตร เพื่อตอบแบบตอบรับยืนยันเข้าร่วมพิธี ดังนี้

  • วปอ.๕๑ , ปรอ.๒๑  
  • วปอ.๕๒ , ปรอ.๒๒
  • วปอ.๕๓ , ปรอ.๒๓

การแต่งกาย :

  • ทหาร ตำรวจ ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
  • ข้าราชการพลเรือน : ชุดปกติขาว
  • พลเรือน : ชาย - ชุดขอเฝ้า , หญิง - ชุดไทยจิตรลดา (สีครีม) งดเครื่องประดับที่เป็นประกายหรือสีฉูดฉาด

และเพื่อให้การประสานการปฏิบัิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วปอ.จะได้แจ้งให้คณะกรรมการรุ่นทราบในรายละเีอียดต่อไป

 อัพเดทข่าวสาร  ร่างกำหนดการ | แบบตอบรับ ( word , pdf , e-Form )  

การแต่งกาย

ภาพแสดงเครื่องแต่งกายของภาคเอกชน 
ชาย : ขุดขอเฝ้า หญิง : ชุดไทยจิตรลดา * 

หมายเหตุ * สีครีม ตามผลการประชุมของคณะกรรมการฯ โดยคำแนะนำของ จนท.สำนักพระราชวัง
เพื่อให้สีโทนเดียวกับเครื่องแต่งกายสีขาวของฝ่ายชาย  

+++ การนัดหมาย และการเตรียมการต่างๆ รวมทั้งการซักซ้อม จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสแรก +++


ที่มา : งานธุรการ กองพัฒนาการศึกษาฯ (๒๐ เม.ย.๕๕) 
ปรับปรุงเพิ่มกำหนดการและแบบตอบรับทั้ง ๓ แบบ  (๓๐ เม.ย.๕๕)
แก้คำผิดวันซ้อมใหญ่เป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ ก.ค.๕๕   (๘ พ.ค.๕๕)
เพิ่มภาพเครื่องแต่งกายชุดขอเฝ้าและชุดไทยจิตรลดา

หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านนักศึกษาสามารถติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องได้ ตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดงานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.