อัพเดท การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ article


 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเินินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุิฒิและผู้สำเร็จการศึกษา จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ฯลฯ ในวันอัีงคารที่ ๓๑ ก.ค.๕๕ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร

สรุปการปฏิบัติในวันซ้อมใหญ่ และวันประกอบพิธีจริงมีดังนี้

วัน เดือน ปี  เวลา่ การปฎิบัติ  หมายเหตุ
จ.๓๐ ก.ค.๕๕ ๐๖๓๐ พร้อม ณ ที่รวมพลของแต่ละรุ่น การแต่งกาย 
    วปอ.๒๕๕๑ วปอ.๒๕๕๒   วปอ.๒๕๕๓ 

ทหาร ตำรวจ-เครื่องแบบแขนยาว คาดกระบี่ ถุงมือ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ-เครื่่องแบบแขนยาว
ภาคเอกชน-ชาย ชุดสูทสากลนิยมสีเข้ม
ภาคเอกชน-หญิง ชุดสูทสากลนิยมสีเข้ม (กระโปรง)

    อาคารพฤกษชาติฯ บก.สปท.
(ในรั้ว วปอ.)
สโมสร ทบ. (วิภาวดี) พล.๑ รอ.
  ๐๗๐๐ ออกเดินทางจากที่รวมพลไปสวนอัมพร
  ๐๘๐๐ พร้อม ณ เต้นท์พักคอย
(ลงทะเบียน,เรียงลำดับ,เดินแถวเข้าสู่อาคาร,ตรวจอุณหภูมิ ฯ)
  ๐๙๐๐ พร้อม ณ ที่นั่งภายในอาคารใหม่สวนอัมพร
  ๑๒๐๐ เสร็จการซ้อมใหญ่ (ภาคเช้า) วปอ.เดินทางกลับ
อ.๓๑ ก.ค.๕๕ ๐๖๓๐ พร้อม ณ ที่รวมพลของแต่ละรุ่น

ทหาร ตำรวจ-เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ-เครื่่องแบบปกติขาว
ภาคเอกชน-ชาย ชุดเบรเซอร์ กางเกงสีเข้ม/สีดำ
ภาคเอกชน-หญิง ชุดเบรเซอร์ กระโปรงสีเข้ม/สีดำ
(เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไท สีฟ้า วปอ.)

    วปอ.๒๕๕๑ วปอ.๒๕๕๒ วปอ.๒๕๕๓  
    อาคารพฤกษชาติฯ บก.สปท.
(ในรั้ว วปอ.)
โรงแรมรามาการ์เดนท์ หอประชุม ทร.
  ๐๗๐๐ ออกเดินทางจากที่รวมพลไปยังสวนอัมพร
  ๐๘๐๐ พร้อม ณ เต้นท์พักคอย
(ลงทะเบียน,เรียงลำดับ,เดินแถวเข้าสู่อาคาร,ตรวจอุณหภูมิ ฯ)
  ๐๙๐๐ พร้อม ณ ที่นั่งภายในอาคารใหม่สวนอัมพร
  ๑๑๐๐ เสด็จพระราชดำเนินถึง
  ๑๒๐๐ เสด็จพิธี (ภาคเช้า) วปอ.เดินทางกลับ
สรุปข้อมูล


ที่มา : งานธุุรการ กองพัฒนาการศึกษาฯ (๒๙ มิ.ย.๕๕) อัพเดท ๒๔ ก.ค.๕๕ เวลา ๑๔๔๖
 

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อได้ตามแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ หรือทาง info@thaindc.org
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านในโอกาสแรกชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.