อนุมัติรายชื่อ นศ.วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ วปม.รุ่น ๖

 

สภาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ประกอบด้วย หลักสูตร วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ และ วปม.รุ่น ๖ แล้วจำนวน ๒๘๔ นาย ซึ่งได้นำเข้า ครม.เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ จำนวน (คน) คลิกดูรายละเอียด
หนังสือ ครม.อนุมัติ (หนังสือตอบตามรายชื่อที่ กห.เสนอ) คลิกที่นี่
รายชื่อหลักสูตร วปอ.รุ่น ๕๕ ๑๐๘* คลิกที่นี่
รายชื่อหลักสูตร ปรอ.รุ่น ๒๕ ๑๑๕ คลิกที่นี่
รายชื่อหลักสูตร วปม.รุ่น ๖  ๖๑ คลิกที่นี่
รวม ๒๘๔  ----

 

 

 

 หมายเหตุ
* รวมนักศึกษาชาวต่างประเทศจากมาเลเซีย ๒ นาย และอินโดนีเซีย ๑ นาย รวม ๓ นาย

หลังจากนี้กระทรวงกลาโหมจะได้ออกคำสั่งให้เข้าเป็นนักศึกษา โดย วปอ.จะมีหนังสือแ้จ้งไปยังหน่วยงานของท่านอีกครั้ง และจะได้แจ้งรายละเอียดการไปรายงานตัวต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านครับ

ที่มา : กองพัฒนาการศึกษา วปอ. (๑๑ ก.ค.๕๕)

สอบถามเพิ่มเติมได้ตามแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.