การรับฟังคำชี้แจงและรายงานตัวของ นศ.วปอ.๒๕๕๕

       

เรียน   ผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ (วปอ.๒๕๕๕) ประกอบด้วย

หลักสูตร วปอ.รุ่น ๕๕ , หลักสูตร ปรอ.รุ่น ๒๕ และ หลักสูตร วปม.รุ่น ๖ ทราบ 

      ในเดือน ก.ย.๕๕ วปอ. ขณะนี้ได้มีหนังสือแจ้งมายังหน่วยงานของท่า่นเรื่องแจ้งให้ไปรายงานตัว แบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ วันคือ

๑. การไปรับฟังคำชี้แจง                 : ในวันอังคารที่ ๒๕ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๐๐ 

๒. การรายงานตัวเข้าัรับการศึกษา : ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ต.ค.๕๕ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๘๐๐

เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แจกจ่ายให้ทุกท่านแล้วเมื่อวันแถลงยุทธศาสตร์เมื่อ ๔ ก.ย.๕๕ ที่ผ่านมา
สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปร่วมงานดังกล่าว ได้จัดส่งไปยังต้นสังกัดของท่านแล้ว
ในเร็วๆ นี้จะส่งเมลล์แจ้งเตือนให้ทุกท่านอีกครั้ง 

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเวปไซด์ วปอ. 

สอบถามเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มติดต่อด้านล่างนี้

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา  วปอ. (๑๔ ก.ย.๕๕)ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.