ขอเชิญ นศ.วปอ.๒๕๕๕ รับฟังยุทธศาสตร์ชาติฯ

 

ขอเชิญนักศึกษา วปอ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย วปอ.รุ่น ๕๕ ปรอ.รุ่น ๒๕ และ วปม.๖ ให้เกียรติร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี และร่วมรับฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ และยุทธศาสตร์ทหารของ นศ.วสท.และ ว.การทัพ ในวันอังคารที่ ๔ ก.ย.๕๕

แต่เนื่องจากรับแจ้งว่า นรม.จะเลื่อนเวลาเร็วขึ้น จึงขอเปลี่ยนเวลาดังนี้

จากเดิม     ลงทะเบียน ๑๒๐๐
เปลี่ยนเป็น
ลงทะเบียนเวลา ๑๑๓๐

ณ สโมสร ทบ. (วิภาวดี) ดาวโหลดรายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือเชิญ คลิกที่นี่

๒. กำหนดการ กำหนดการ (เลื่อนเร็วขึ้น)

๓. แบบตอบรับ คลิกที่นี่ *

หมายเหตุ *ท่านสามารถกรอกแบบตอบรับ E-form ได้ตามแบบฟอร์มด้านล่างบทความนี้และไม่ต้องส่ง Fax ซ้ำอีก

โปรดแจ้งความประสงค์โดยแบบตอบรับส่งถึง วปอ.ภายใน ๓๐ ส.ค.๕๕ 

ที่มา : กองยุทธศาสตร์และความมั่นคง วปอ. (๒๔ ส.ค.๕๕) ปรับแก้ไข ๓๐ ส.ค.๕๕


ชื่อ - นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :  *
หน่วยงาน :  *
การติดต่อ :
การตอบรับเข้างาน : ไปได้
ไปไม่ได้
มอบหมายผู้แทน (กรณีไปด้วยตนเองไม่ได้) :ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.