พิธีปิดการศึกษา นศ.วปอ.2554

 

 

เมื่อ ๒๐ ก.ย.๕๕ เวลา ๐๙๐๐ พล.อ.อ.สุกำพล  สุวรรณทัต รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๔  ปรอ.รุ่นที่ ๒๔ และ วปม.รุ่นที่ ๕ มีผู้ำสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๓๐๓ คน

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ. (๒๐ ก.ย.๕๕)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.