โปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ (ต.ค.๕๕)

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายทหารรับราชการ
ตุลาคม ๒๕๕๕

............................................................................

สรุปพอสังเขป ดังนี้

217.พล.ท.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ เป็น ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
230.พล.ท.ชาตรี ช่างเรียน เป็น ผอ.วปอ.
234.พล.ท.วิทวัส บุญยสัมพันธุ์ เป็น รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
239.พล.อ.ต.ถาวร มณีพฤกษ์ เป็นผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
266.พล.ร.ต.ภวัต วิชัยดิษฐ์ เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
267.พล.ร.ต.ชัยสินธุ์ ญาดี เป็นรองผบ.วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
271.พล.ต.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง เป็น รองผอ.วปอ.
278.พล.ต.ก้องเกียรติ พลขันธ์ เป็น ผอ.สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
283.พล.ต.นเรนทร์ สิริภูบาล เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
285.พ.อ.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์ เป็น ผอ.ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์

 ดาวโหลดไฟล์   คลิกที่นี่

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ.ฯ (๑๙ ก.ย.๕๕) 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.