วปอ.บังคลาเทศ เยี่ยมชม วปอ.ไทย

 คณะนักศึกษา วปอ.บังคลาเทศ จำนวน ๒๕ นาย โดยมี Commodore Mohammad Saiful Kabir เป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ วปอ.ไทย โดยมี พล.ท.ชูศักดิ์  เมฆสุรรณ์ ผอ.วปอ.ฯ ให้การต้อนรับ 

หลังจากการบรรยายสรุปแล้ว ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์ ความร่วมมือทางวิชาการ และการส่งนักศึกษาบังคลาเทศมาศึกษาที่ วปอ. 

บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น หลังจากการหารือแล้ว ได้ถ่ายภาพที่ระลึกและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วปอ.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.