ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตน์

    

 

เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๕ พลโท ชาตรี  ช่างเรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ  นำข้าราชการ วปอ.ฯ ไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โถงอาคารอานันทมหิดล รพ.จุฬาลงกรณ์

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.