อัพเดทข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วปอ.2554ภาพประกอบจาก วปอ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๓


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เป็นผู้แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ
ใน ๒๕ ก.ค.๕๖ เวลา ๑๑๐๐ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร (รับจากพระหัตถ์ทุกคน)

ผู้เข้ารับพระราชทานพระกอบด้วย นักศึกษา วปอ.๒๕๕๔ จำนวน ๓๐๓ คน ประกอบด้วย

หลักสูตร วปอ.๕๔ จำนวน ๑๑๕ คน

หลักสูตร ปรอ.๒๔ จำนวน ๑๒๘ คน

หลักสูตร วปม.๕    จำนวน   ๖๐ คน

การแต่งกาย :

  • ทหาร ตำรวจ ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ
  • ข้าราชการพลเรือน : ชุดปกติขาว
  • พลเรือน : ชุดเบรเซอร์ วปอ. (ชายสวมกางเกง - หญิงสวมกระโปรง) สีเดียวกันทั้งชุด เสื้อเชิ้ตขาว เนคไทรุ่น
    งดเครื่องประดับที่เป็นประกายหรือสีฉูดฉาด

และเพื่อให้การประสานการปฏิบัิติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วปอ.จะได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ให้ทราบเป็นระยะ

 อัพเดทข่าวสาร  :    อัพเดท ๑๗ ก.ค.๕๖
 วปอ.ได้รับแบบตอบรับเรียบร้อยแล้ว มีผู้ติดราชการต่างประเทศไม่เข้ารับจำนวน ๔ นาย และเสียชีวิต ๑ นาย 
คงเหลือ ๒๙๙ นาย
>>> แบบตอบรับ :::::::::::::::   Word  , PDF , หรือกรอก E- FORM ด้านล่าง (ปิดรับการส่งแบบตอบรับแล้ว)


>>> ลิ้งค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง :  (ร่าง) หมายกำหนดการ   |  ผังที่นั่งในห้องพิธี  |
 ตารางการซักซ้อม อัพเดท 2 ก.ค.56  | รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติบนเวที  

  ขั้นตอนการปฏิบัติ (กำลังดำเนินการ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสแรก)  


ที่มา : งานธุรการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ

 

แบบตอบรับ E-Form  (โปรดกรอกรายละเอียดและคลิกส่งเมลล์ ระบบจะส่งข้อมูลถึงเจ้าหน้าที่ที่เกีี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ)


ยศ ชื่อ - นามสกล :  *
ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :  *
หลักสูตร : วปอ.
ปรอ.
วปม.
รุ่นที่ :
สามารถเข้าร่วมพิธีได้หรือไม่ : เข้าร่วมพิธีได้
ไม่สามารถเข้าร่วมพิธี
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีกรุณาระบุเหตุผล
:งานกองพัฒนาการศึกษา
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.