ศิษย์เก่า วปอ. โปรดเกล้าฯ ๓๐ มิ.ย.๕๖

 

คณะรัฐมนตรีผู้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี
ขอบคุณภาพจาก โพสต์ทูเดย์

เมื่่อ ๓๐ มิ.ย.๕๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีจำนวน ๑๗ ท่าน รายชื่อตามราชกิจจาฯ

โดย น.ส.ยิ่่งลักษณ์ ชินวัตร ดำรงตำแหน่ง รมว.กห อีกตำแหน่งหนึ่ง ฉะนั้นท่านจึงเป็นประธานสภา วปอ.โดยตำแหน่งด้วย


นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม / ประธานสถาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


และู้ในจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้ง ๑๗ ท่าน เป็นศิษย์เก่า วปอ.จำนวน ๘ ท่านดังนี้

๑. นายนิวัตน์ธำรง  บุญทรงไพศาล      ปรอ.๑๐   เป็น รอง นรม. และ รมว.พาณิชย์ 
๒. นายพ้อง ชีวานันท์   ปรอ.๙  เป็น รมช.คมนาคม
๓. นางเบญจา   หลุยเจริญ ปรอ.๑๖  เป็น รมช.คลัง
๔. นายยรรยง พวงราช ปรอ.๑๒ รมช.พาณิชย์
๕. นายชัยเกษม    นิติสิริ  ปรอ.๓๘  เป็น รมว.ยุติธรรม
๖. พล.อ.ยุทธศักดิ์   ศศิประภา วปอ.๓๓  เป็น รมช.กลาโหม
๗. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก วปอ.๓๑   เป็น รอง นรม.
๘. นายวราเทพ  รัตนากร ปรอ.๒๔ เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

 ที่มา : งานแผนและโครงการ กพศ.วปอ.ฯ (๑ ก.ค.๕๖)
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.