พระบรมราชโองการให้นายทหารรับราชการฯ (ต.ค.๕๖)

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ จำนวน ๘๖๑ นาย

รายละเอียด  คลิกดูได้ที่นี่ 

ที่มา : เวปไซด์ราชกิจจาฯ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.