กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖


      

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๖ 

ณ วัดชัยชนะสงคราม แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กทม.

ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔๐๐

.....................................

         การทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ ขอน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมี พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ

         วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดรถยนต์โดยสารเดินทางออกจาก วปอ. บริเวณด้านหน้าสโมสรนายทหารสัญญาบัตร วปอ. เวลา ๑๒๐๐

การแต่งกาย : - ข้าราชการ เครื่องแบบปกติขาว (ทหาร/ตำรวจ งดกระบี่) หรือชุดสุภาพ

                       - พลเรือน/เอกชน ชุดสุภาพ

         หากประสงค์จะร่วมทำบุญ กรุณานำฝากเงินผ่านบัญชี  ธนาคารทหารไทย   สาขาสนามเป้า  ประเภทออมทรัพย์ 

         ชื่อบัญชี    "กฐินพระราชทานสมาคม วปอ.ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร"    เลขที่บัญชี    021 -2-91505-2      

        พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน และรายละเอียดผู้ส่งเงินมาที่ การเงิน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  โทรสาร  ๐๒ - ๖๙๑ ๙๓๕๑

ที่มา : คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ (๒๒ ต.ค.๕๖)  แก้ไขเพิ่มเติม (๒๔ ต.ค.๕๖)

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อด้านล่าง  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.