วันคล้ายวันสถาปนาและคืนสู้เหย้า วปอ. ๕๙ ปี

 

    เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ ม.ค.๕๗ เวลา ๐๗๐๐ วปอ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๕๙ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำหรับในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นวันที่ ๓๑ ม.ค.๕๗ ดังกล่าว เพื่อความสะดวก

   หลังจากการทำบุญตักบาตรแล้ว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และบังสุกุลแด่ข้าราชการ วปอ. ที่เสียชีวิตไปแล้ว ในพิธีมีอดีตผู้อำนวยการ อดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนศิษย์เก่า มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

   ในช่วงบ่ายมีการประชุมใหญ่สามััญประจำปี สมาคม วปอ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อด้วยกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ภายในงานมี พล.อ.สายหยุด  เกิดผล (วปอ.๕) เป็นศิษย์เก่าอาวุโส/ประธานในงานคืนสู่เหย้า วปอ. ๕๙ ปี "ก้าวย่างที่อบอุ่น"

ชมอัลบั้มรูป

........................................................................
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.