การบรรยายพิเศษโดย ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

 
 

เมื่อ ๒๐ ก.พ.๕๗ นายจอน แจ มัน ออท.สาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้
และเทคโนโลยีสู่เวทีโลก ณ ห้องบรรยายรวม วปอ.
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.