การประกาศผลรายชื่อ นศ.วปอ.๕๗

 

ขณะนี้่อยู่ระหว่างรอการออกคำสั่งฯ คาดว่าจะประกาศได้ในต้นเดือน ก.ย.๕๗ นี้
เมื่อประกาศรายชื่อแล้ว จะได้แจ้งกำหนดการปฏิบัติของ นศ.วปอ.๕๗ อีกครั้ง

งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.ฯ (๒๘ ส.ค.๕๗)

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.