พิธีปิดการศึกษา หลักสูตร วปอ.๒๕๕๖

กำหนดการ พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๖  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๖ และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่นที่ ๗ ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีฯ

คลิ๊กเพื่อดูกำหนดการ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.