แจ้งการปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๗ ทั้งการปฏิบัติก่อนเข้ารับการศึกษา และวันรายงานตัว

ดังนี้

๑. การรับฟังคำชี้แจงก่อนเข้ารับการศึกษา ระหว่าง ๒๔ - ๒๖ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐ ณ อาคาร วปอ.ฯ
เพื่อรับทราบการปฏิบัติในช่วงปฐมนิเทศ การเตรียมการด้านธุรการต่างๆ การตั้งค่าอุปกรณ์ไอที และตรวจสอบความพร้อม
ในการใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาในปีหน้า  ตลอดจนงานธุรการของรุ่นในเบื้องต้น (นศ.จะต้องร่วมกิจกรรมทั้งสามวัน)
สำหรับในวันพุธที่ ๒๔ ก.ย.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ ขอเชิญนักศึกษาลงชื่อและตรวจเอกสาร ณ บริเวณโถงหน้าอาคารนักศึกษา
ชั้น ๒ อาคาร วปอ.ฯ

ดาวโหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง |  กำหนดการ/การแต่งกาย | คำแนะนำวันรายงานตัว

 

๒. การรายงานตัวเข้ารับการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงจากเอกสารที่ วปอ.ฯ แจ้งไปยังต้นสังกัด / ตัวบุคคล ดังนี้

จากเดิม         รายงานตัวใน ๖ ต.ค.๕๗
เปลี่ยนเป้น    รายงานตัวใน ๑๓ ต.ค.๕๗

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งไปที่อีเมลล์ของแต่ละท่านต่อไป

ที่มา : งานแผนและโครงการ กองพัฒนาการศึกษา วปอ.สปท. (๒๓ ก.ย.๕๗ )

สอบถามเพิ่มเติม ตาม E-Form ด้านล่างชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.