การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 article
  •    นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 ได้เดินทางดูงานภาคปฐมนิเทศในกรุงเทพมหานคร  โดยได้เดินทางไปดูงานหน่วยงานภาครัฐคือ กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กระทรวง ICT  กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงคมนาคม  และกระทรวงพลังงาน  ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา  โดยหลังจากการดูงานในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ ได้เดินทางไปร่วม่ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคารศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ด้วย
  • การดูงานในกรุงเทพมหานครของนักศึกษาฯ จะเดินทางดูงานในส่วนราชการอื่น ๆ อีกในวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557


  • ภาพการดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2557 (สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  : NDC Thailand Update   )

     

     


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.