การดูงานภาคปฐมนิเทศใน กทม. ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 article

     

  •   นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 เดินทางดูงานภาคปฐมนิเทศในกรุงเทพมหานคร  โดยได้เดินทางไปดูงานหน่วยงานภาครัฐคือ กระทรวงมหาดไทย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง และอนุสรณ์สถานแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 
  • ภาพการดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อวันที่ 21 - 22 ตุลาคม 2557 (สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่  : NDC Thailand Update   )
     
  •  


 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.