เชิญชมอัลบั้มภาพพิธีเปิดการศึกษา นักศึกษา วปอ.รุ่น 57 article
  • ภาพถ่ายพิธีเปิดการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 0900 - 1030 ณ ห้องบรรยายรวม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

คลิ๊กชมอัลบั้มภาพ

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.