การดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด ของนักศึกษา วปอ.รุ่น 57 ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
  •  เมื่อวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 57 ได้เดินทางดูงานภาคปฐมนิเทศในต่างจังหวัด (ภาคทหาร) โดยได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน ศูนย์การทหารราบ, กรมการทหารช่าง, กองเรือยุทธการ, ศูนย์การทหารม้า และศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งได้มีการบรรยายและสาธิตการปฏิบัติทางทหารของแต่ละหน่วย เพื่อให้นักศึกษา วปอ.ฯ ได้รับทราบบทบาทและขีดความสามารถทางทหารของกองทัพไทย
  • ภาพบางส่วนของการดูงานฯ
  •                

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.