การบรรยายพิเศษ หัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย

 

 ด้วย วปอ. กำหนดจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ กลุ่มก่อการร้าย IS : แนวโน้มสถานการณ์และผลกระทบต่อประเทศไทย ในวันพุธที่ ๑๑ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม (ให้ความเร่งด่วนสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาในลำดับแรก)  ขณะนี้ปิดการลงทะเบียนแล้ว
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.