การจัดการความรู้

 

การจัดการความรู้ของ วปอ.สปท. 

 

  1. KM_MOU update.pdf 
  2. ProcessDevelopment15.pdf
  3. KPI Guildline.pdf
  4. NDCinThe100yrs_ surasit.pdf 
  5. Leadership_anuroj.pdf
  6. LEAN_anuroj.pdf
  7. ProactiveLeader_anuroj.pdf

 

 TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.