ประกาศ ชะลอการดำเนินการโครงการ ยุว วปอ. รุ่นที่ ๑ article
  •  เนื่องจาก มีการร้องเรียนจากผู้ปกครองจำนวนมาก ต่อการคัดเลือกผู้สมัคร  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จึงขอชะลอการดำเนินการโครงการไปก่อน  และจะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.