คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
  • เมื่อวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วย พลเอก สุรพันธ์ วงศ์ไทย ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการดำเนินโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตามนโยบายของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยทั้งประเทศทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน ให้ตระหนักและระลึกว่าการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
  •  

         

     

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.