พิธีปิดการศึกษา ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘
  •  ภาพพิธีปิดการศึกษาและการมอบรางวัลการจัดทำเอกสารวิจัยดีเด่น ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห. ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ

คลิ๊กชมภาพ
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.