การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

          
    

  

  

  

  

 

      นศ.วปอ.รุ่นที ๕๘ เข้าสู่การศึกษาภาคการปฐมนิเทศ ระหว่าง ต.ค. - พ.ย.๕๘ เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และเตรียมความพร้อมสู่การศึกษาในภาคการศึกษาหลัก วิธีศึกษาและกิจกรรมประกอบด้วยการฟังการบรรยาย การดูกิจการหน่วยงานใน กทม. ตลอดจนหน่วยทหารต่างจังหวัด และการฝึกอบรมลูกเสือระดับผู้นำขั้นความรู้ชั้นสูง 

       การดูกิจการหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย ศุนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เป็นต้น 

ชมอัลบั้มรูป

ที่มา : กองการเมืองและการทหาร วปอ.ฯ

 

 
ข่าวสารสถาบัน
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.